Isnin, 17 Mei 2010

ISTIWA: PENIPUAN RASUL DAHRI DAN KEJAHILANNYA

Firman Allah Taala:

الرحمن على العرش استوى

Rasul Dahri berkata istawa bermakna ‘bersemayam’ di atas Arasy. Dan dia menafikan makna lain seperti ‘istaula. Dan berkata golongan Khalaf sama seperti Yahudi kerana menukar makna al Quran.

Mari kita lihat erti ‘bersemayam’ dalam Bahsa Melayu. Kamus Dewan edisi keempat menyatakan: bersemayam bererti: 1. duduk (di atas takhta, singgahsana); 2. tinggal, berkediaman di..

Saya tak tahu kalau-kalau Rasul Dahri beriktikad makna lain pula.

Dari Kamus Dewan tadi maka ayat Quran tersebut bermaksud: Tuhan Yang Maha Pemurah duduk di atas Arasy, ataupun: tinggal di atas Arasy.

Inilah maksud yang dipertahan oleh Rasul Dahri dan para pembesar Wahabi di Malaysia dan seluruh alam. Dan mereka menafikan makna-makna lain lebih-lebih lagi jika istawa dtakwilkan dengan maksud istaula, yang bermakna menguasai. Ini sama dengan kerja Yahudi, kata mereka.

Kalau pembaca pergi ke Makkah boleh tengok di Masjidil Haram ada ulama Melayu yang mengajar di situ, yang juga jadi pembesar Wahabi mengatakan kaum Khalaf sama macam Yahudi, seperti kata-kata Rasul Dahri. Macam berpakat pulak.

Mari kita lihat pula kalimah ‘istawa.’ Apakah maksud istawa dalam Bahasa Arab? Apakah tidak ada berbagai pengertian bagi kalimah istawa? Sebenarnya istawa mempunyai beberapa makna:

1. tegak dan lurus
2. bersamaan
3. telah sempurna kemudaan atau sampai umur empat puluh tahun
4. telah masak (makanan)
5. menjadi kemarau (tanah)
6. mati/musnah pada sebuah tempat
7. tinggi dan naik
8. tetap
9. memerintah menguasai kerajaan
10. menuju tanpa menangguhkan

(Kamus Al Mu’jam Al Wasit, Kamus Al Muhit)


Antara makna yang boleh dianggap hampir mempunyai makna yang dekat dengan ayat tersebut ialah

1. naik atau tinggi kerana istawa dihubungkan dengan kalimah ‘ala’ yang sama seperti dalam ayat tersebut: استوى على \ قوق

2. memerintah dan menguasai kerajaan: استوى على سرير الملك\ على العرش


Makna lain yang hampir juga tetapi tidak mempunyai kalimah ‘ala’ ialah: tetap, menuju kepada sesuatu tanpa menangguhkan.

Apabila istawa mempunyai maksud yang banyak seperti ini maka apakah alasan/hujah Wahabi untuk mengatakan maksud ‘istawa ala’ ialah bersemayam sebagaimana yang dimaksudkan oleh Kamus Dewan. Malah makna ‘istawa ala’ sebahagiannya bermaksud menguasai kerajaan, yang seerti dengan istaula استولى, seperti takwilan kaum Khalaf.

Tidak ada pun makna di dalam kamus arab seperti yang dipegangi oleh Rasul Dahri dan Wahabi Malaysia, iaitu istawa dengan maksud duduk, tinggal, berkediaman. Mana dalil mereka untuk tetapkan bahawa makna istawa ialah bersemayam? Dalilnya tidak ada hanya omong kosong Rasul Dahari sahaja.

Untuk mengatakan maksud al Quran bersemayam wajib mempunyai dalil samada daripada ayat al Quran sendiri atau hadis. Mereka tidak punyai satu dalil pun samada ayat Quran, hadis ataupun bahasa.

Maksud yang diambil dari nas dipanggil tafsir, dan apabila mereka mengatakan makna lain tidak boleh diertikan pada istawa selain dari bersemayam, maka itu bermakna mereka menetapkan bahawa itulah maksud yang dikehendaki oleh Allah taala, yang menjadi tafsir bagi ayat tersebut. Itulah tafsir bir a’yi yang haram. Tafsir Quran tanpa ambil dari ayat atau hadis adalah dosa besar.

Kaum Khalaf, yang mereka anggap seperti Yahudi, tidak mengatakan ‘istaula’ adalah yang dimaksud oleh Allah. Maksud istaula adalah hanya maksud yang barangkali hampir dengan ‘istawa ala’ kerana ada dalil dari segi bahasa. Ini dipanggil takwil. Takwil tidak haram, kerana ia masih mempunyai alasan. Alasan di sini ialah dari segi bahasa.

Takwil ialah menyokong/ mengutamakan salah satu maksud yang barangkali sama dengan ayat berkenaan. Kerana itulah kita lihat banyak sahabat dan tabiin mempunyai pendapat yang berbeza pada mentakwilkan maksud al Quran. Apabila para mufassir berbeza pendapat dalam sesuatu ayat, pendapat-pendapat mereka dipanggil takwil dan tidak boleh dipanggil tafsir. Kerana tafsir adalah datang dari Allah dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda selama-lamanya, dan mustahil mempunyai percanggahan.

Kalau Rasul Dahri kata Puak Khalaf macam Yahudi kerana mentakwilkan ayat al Quran, maka bererti dia juga telah menuduh sebahagian salafussoleh buat kerja macam Yahudi kerana mereka juga punyai pendapat-pendapat yang berbeza dan menukar makna ayat al Quran. Sila lihat kitab kitab seperti Ad Durrul Manthur, Tafsir Ibnu Kathir dan lain-lain yang memaparkan berbagai-bagai pendapat ulama salaf.

Contohnya kalimah ‘zajirat’ dalam surah Saffat, Ibnu Abbas, Ibnu Masud, Mujahid, Ikrimah, Masruq, Suddi mengatakan ia bermaksud malaikat.

Sedangkan Rabi’ ibn Anas dan Qatadah mengatakan ‘zajirat’ ialah perkara yang Allah telah tegah dalam Al Quran. (Durrul Manthur, Suyuti, juz 12, ms 385)

Perbezaan takwilan ini adalah kerana tidak nas ayat al Quran atau hadis yang menerangkan maksudnya. Namun kita boleh menganggap tafsir/takwilan Ibnu Abbas dan Ibnu Masud lebih tepat kerana mereka mengambilnya daripada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Tetapi boleh jadi juga para sahabat tersebut hanya mentakwilkan sahaja maksud zajirat, dan bukannya menafsirkan kerana mungkin tiada riwayat dari baginda Nabi Muhammad.

Tapi adakah kita boleh kata Rabi’ bin Anas dan Qatadah buat kerja macam Yahudi kerana tidak ikut tafsiran sahabat yang lebih hampir kepada kebenaran? Mereka berdua adalah salaf. Qatadah meninggal pada tahun 117 hijrah dan Rabi’ pada tahun 139 hijrah.

Jadi kalau kaum Khalaf takwilkan kalimah ‘istawa ala’ kepada ‘istaula’ kenapa jadi macam Yahudi pula sedangkan takwil istaula tidak berlawan dengan mana-mana tafsiran ma’thur kerana tidak ada satu ayat atau hadis pun yang tetapkan maksud sebenar ‘istawa.’

Wahabi pun boleh jadi macam Yahudi juga kerana menafsirkan ‘istawa ala’ dengan makna bersemayam yang bermaksud duduk atau mendiami. Sedangkan tafsiran begitu tidak pernah ditunjukkan oleh mana-mana dalil pun samada syariat atau dalil bahasa. Sabda Nabi, ertinya, sesiapa yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya, maka hendaklah ia sediakan tempatnya dalam neraka.

Ini berbeza dengan Khalaf kerana mereka hanya mentakwilkan, yang bermaksud mereka menganggap ‘istaula’ barangkali lebih dekat dengan makna ‘istawa ala’, kerana alasan/dalil bahasa disebabkan tidak ada dalil ayat atau hadis. Kalau ada dalil syariat mustahil mereka akan menafsirkan dengan maksud lain pula.

Inilah perbezaan Salafi Wahabiyy dengan Salaf Soleh sebenarnya. Wahabi berani tafsirkan ayat dengan pemikiran kepala otak mereka dan tanpa ada satu dalil pun. Sedangkan salaf soleh tidak berani tafsirkan ayat, mereka hanya mentakwilkan sahaja. Ini menunkjukkan biadapnya Wahabi dengan Al Quran, ataupun menunjukkan bodohnya mereka dan pengikut mereka.

Salaf soleh tidak menafsirkan ayat ‘istawa’ dan hanya mendiamkan sahaja. Ummu Salamah, semoga Allah redha kepadanya, ketika berkata mengenai maksud istawa, “istiwa bukanlah tidak diketahui, kaifiyat/cara tidak diketahui, mengakui dengannya adalah iman, dan membantahnya adalah kufur.” (Ad Durrul Manthur, 9, 421)

Kata Syaikh Yasin Al Fadani, ertinya: “maksud kaifiatnya yang dikehendaki oleh Allah adalah tidak diketahui, kita tidak mempunyai dalil yang menunjukkan maknanya dan kita tidak punyai kemampuan mengetahuinya. Istiwa pula diketahui zahirnya dari segi bahasa, tetapi makna zahir ini bukan maksud dalam ayat ini kerana ia ada unsur menyerupakan Allah kepada makhluk yang mustahil bagi-Nya.” (hasyiah Nahjut Taisir, 138)

Malik bin Anas ketika seorang lelaki bertanya mengenai ayat di atas, berkata: “Kaifiyatnya tidak diketahui, istiwa bukanlah tidak diketahui (pada bahasa Arab), beriman dengannya adalah wajib, bertanya mengenainya ialah bidaah. Aku takut kamu menjadi sesat.” Lalu Malik menyuruh lelaki itu dihalau dari tempatnya. (Durr, 9, 423)

Kata Sufyan bin Uyainah: “setiap kali Allah menyebut sifat-Nya dalam kitab-Nya, maka tafsirannya ialah membacanya dan mendiamkannya (tidak menfasirkannya.)” (Riwayat Baihaqi, dengan sanad sahih, Durr, 9, 423)

Dalam riwayat lain Sufyan berkata:”tidak ada seorang pun yang boleh menafsirkannya selain Allah dan para nabi-Nya.”

Inilah cara Salaf Soleh, yang amat berbeza dengan Salaf Wahabi. Tidak ada seorang pun yang menafsirkan istawa dengan makna bersemayam kecuali Wahabi yang salah seorang daripada mereka ialah Rasul Dahri.

Inilah cara orang baru, sebab itu mereka layak di panggil Kaum Muda. Muda bererti kurang ilmu dan kurang akal. Dan biadap terhadap orang yang tidak sependapat juga perangai ramai orang muda. Satu lagi yang nyata ialah biadap terhadap Al Quran: tafsir ikut sesuka hati mereka.

Kemudian ketika membaca kitab Ibanah yang mereka dakwa sebagai tulisan Abul Hasan Al As’ari, Rasul Dahri telah menipu murid-muridnya yang sedang mendengar kuliahnya.

Pada naskhah kitab Ibanah yang ada pada saya pada muka surat 105, ayatnya seperti di bawah:

وإن قال: ما تقولون فى الإستواء؟ قيل له: نقول أن الله عز وجل يستوى على عرشه استواء يليق يه من غير طول استقرار

Ertinya jika seseorang bertanya: apa yang kalian katakan pada maksud istiwa? Dikatakan kepadanya: kami berkata sesungguhnya Allah taala istiwa di atas arasy-Nya, sebagai istiwa yang layak dengan-Nya tidak dengan lama menetap.

Ayat:

من غير طول استقرار

sepatutnya diterjemahkan dengan: tidak dengan lama menetap. Tapi Rasul Dahri menterjemahkan dengan: tanpa dibincang-bincangkan dan diperpanjang-panjangkan.

Katanya lagi: Maksudnya: kita beriman jangan dibincang lagi. Itu kata Abu Hasan Al Asy’ari.

Inilah terjemahan palsu Rasul Dahri. Dan murid-murid yang setia tidak sedar sedikit pun bahawa mereka telah ditipu.

Bila dikatakan dipanjang-panjangkan kalimah tepat ialah تطويل bukannya طول . Tidak pernah ada orang yang pandai bahasa Arab akan menterjemahkan ‘tul’ dengan memanjang-manjangkan atau dipanjang-panjangkan. Hanya Rasul Dahri sahaja yang buat begitu.

Tidak ada ilmu dan berlakon macam ada ilmu. Ataupun memang berniat nak menipu orang-orang ramai. Ustaz jenis apa ni? Kasihan kerana dah jadi ustaz masih nak menipu. Kasihan kepada anak murid-muridnya kerana selama ini mereka berguru dengan orang yang tidak ada ilmu tetapi berlagak macam ada ilmu. Dan kasihan kerana mereka selama ini berguru dengan PENIPU!

Inilah kerja orang yang taasub dengan kesesatannya. Dia akan menipu asalkan maksudnya mempertahankan kebatilannya tercapai. Saya seru kepada semua murid-muridnya sila tinggalkan PENIPU ini dan bertaubatlah dari aqidah yang mengatakan Allah duduk mendiami atas Arasy.

Bila dikatakan tidak dengan lama menetap bermakna Allah tidak duduk bersemayam di atas Arasy.

Sebenarnya Imam Abu Hasan tidak bermaksud bahawa Allah berada di atas Arasy sebagaimana yang difahami oleh Wahabi dan Rasul Dahri, atau apa yang dibuat-buat faham oleh mereka kerana niat ingin menyesatkan orang lain. Ini dibuktikan oleh kata-kata beliau di dalam buku Ibanah pada halaman 21.

Beliau berkata: “sesungguhnya Allah istiwa di atas Arasy di atas keadaan yang Ia kehendaki, dan dengan makna yang Ia kehendaki, sebagai istiwa yang bersih daripada mumarasah (biasa dan selalu), istiqrar (menetap) tamakkun (menetap), hulul (singgah, menetap) , dan intiqal (berpindah). Ia (Allah) tidak ditanggung oleh Arasy, bahkan arasy dan para malaikat yang menanggungnya adalah ditanggung dengan lutfi qudrat-Nya, dikuasai dalam genggaman-Nya. Ia di atas Arasy, dan di atas segala sesuatu sehingga batas bumi, di atas yang tidak menambah dekat-Nya kepada arasy dan langit. Bahkan tinggi darjat-Nya daripada Arasy, sebagaimana darjat-Nya tinggi daripada bumi. Bersama dengan itu Ia lebih dekat kepada hambanya daripada urat darah di lehernya, dan Ia menyaksikan tiap sesuatu.”

Dari ini jelas bahawa Imam Abulhasan tidak beraqidah seperi yang didakwa oleh Wahabi. Dia beraqidah seperti Ummu Salamah, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah dan para salafsoleh yang lain: iaitu tidak menafsirkan makna istiwa dengan makna yang khusus.

Kenapa Rasul Dahri tidak baca isi halaman ini juga supaya lebih jelas maksud Imam Abu Hasan. Jawapannya ialah kerana ia ingin mempertahan aqidah batilnya. Dan ingin menyesatkan umat Islam yang lain. Memang itulah perangai PENIPU!

Saya menyeru kepada semua yang telah berpegang dengan aqidah bahawa Allah berada di atas Arasy, sila tinggalkan aqidah tersebut. Dan sila jauhkan diri anda daripada Rasul Dahri kerana dia tidak punyai ilmu dan kemahiran yang cukup. Kepakarannya hanyalah dalam menipu orang-orang jahil seperti anda. Begitulah nasib orang jahil: mudah ditipu! Mazhab salaf yang ia laung-laungkan hanya topeng untuk menyesatkan orang-orang jahil.


HADIS NUZUL: DALIL BAHAWA ALLAH TIDAK BERADA DI ATAS ARASY

Wahabiyy menjadikan hadis ini yang disebut di dalam Ibanah karangan Imam Abu Hasan Al Asy’ari sebagai dalil bahawa pengarangnya mengatakan bahawa Allah taala bersemayam di atas Arasy.

Hadis ini terjemahannya adalah seperti di bawah: Nabi Muhamad, selawat dan salam ke atas baginda selama-lamanya, bersabda, ertinya: Tuhan kamu nuzul pada setiap malam ke langit dunia (paling rendah), lalu berfirman: “adakah ada sesiapa yang meminta aku akan berikan, adakah orang yang meminta ampun Aku akan ampunkannya?” sehingga terbit fajar.

Dalam hadis yang lain, baginda besabda, ertinya: apabila tinggal/berbaki sepertiga malam, Allah tala nuzul dan berfirman: “siapakah yang berdoa kepada-Ku, akan Kuperkenankan, siapakah yang meminta dilepaskan daripada kesusahan akan Aku lepaskan, siapakah yang meminta rezeki dari-Ku, akan aku berikan?” sehingga terbit fajar. (Ibanah, halaman 112)

Mereka, Wahabi dan Rasul Dahari mengatakan bahawa inilah bukti bahawa Allah taala bersemayam di atas Arasy. Walaupun sebenarnya Abul Hasan tidak pernah beriktiqad sedemikian. Lihat mukadimah kitab beliau yang saya datangkan di atasi.

Nuzul dalam hadis di atas jika mengikut bahasa Arab memang bermakna turun dari atas ke bawah. Tetapi kerana dalam hadis ini dinyatakan perbuatan Allah maka para salafussoleh tidak menjelaskan makna nuzul sebagaimana turun dari atas ke bawa kerana itu adalah sifat makhluk. Mereka termasuk Abu Hasan Asy’ari berkata: nuzul yang layak dengan zat-Nya tanpa pergerakan dan berpindah, maha tinggi Allah dari bersifat sedemikian, sebagai ketinggian yang amat tinggi. (Ibanah, halaman 112)

Apabila ternafi turun seperti makhluk bermakna ternafi berada di atas seperti makhluk. Dan bersemayam adalah duduk dan mendiami yang merupakan sifat makhluk, juga ternafi daripada Allah taala.

Salaf hanya menyatakan istiwa dan nuzul yang layak dengan kesucian zat Allah. Tetapi Rasul Dahari bersama Wahabi berkata ia bermakna bersemayam dan turun dari atas ke bawah.

Ahad, 2 Mei 2010

SEDEKAH MENYELESAIKAN MASALAH

Sabda Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda selama-lamanya, ertinya: “jangan kamu berkawan selain orang yang beriman, dan jangan makananmu dimakan oleh selain orang yang bertaqwa.”

(Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud dan Darimi)

Sabda baginda, selawat dan salam ke atas baginda selama-lamanya, ertinya: “setiap pagi dua malaikat akan turun, salah satu dari mereka berdua akan berdoa: Ya Allah, berilah ganti harta orang yang membelanjakan hartanya; malaikat yang kedua berdoa: Ya Allah berikanlah orang yang menyimpan hartanya kebinasaan pada hartanya.”

(Riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim)

Sabda baginda, selawat dan salam ke atasnya, ertinya: “segeralah bersedekah kerana bala bencana tidak akan melintasinya (sedekah).”

(Riwayat Razin)

Sabda baginda, selawat dan slam ke atasnya, ertinya: “sucikanlah hartamu dengan zakat, ubatilah pesakitmu dengan sedekah, dan sambutlah ombak musibah dengan doa.” (Targhib wa Tarhib)

Di dalam sebuah hadis dinyatakan: “ubatilah pesakit dengan sedekah, sebab sedekah menjauhkan kehinaan, menghalang penyakit, membuka peluang untuk amalan baik dan memanjang umur.” (Kitab Kanzul Ummal)

Dalam hadis lain dinyatakan: “sedekah menjauhkan 70 bala bencana, dan yang paling ringannya ialah penyakit kusta dan sopak.” (Kanzul Ummal)

Sabda Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda selama-lamanya, ertinya: “apabila seorang manusia meninggal dunia putuslah amalan baiknya kecuali tiga perkara: sedekah yang berkekalan (contohnya waqaf), ilmu yang dimanfaatkan yang diajarkan kepada orang ramai, dan anak-anak soleh yang berdoa untuknya.” (Muslim, Abu Dawud, Nasaie dan lain-lain)