Rabu, 2 Mei 2012

SUKATAN PELAJARAN DI BAHAGIAN PENGAJIAN ILMU-ILMU ISLAM, MADRASAH TAHFIZUL QURAN PENANTI, BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG.

TAFSIR AL QURAN:

KELAS 3-5: TERJEMAHAN AL QURAN
KELAS 6: TAFSIR JALALAIN (AL QURAN JUZ 1-15)
KELAS 7: TAFSIR JALALAIN (JUZ 16-30)  

HADIS

 KELAS 1. HADIS 40 IMAM NAWAWI
KELAS 2. MUKHTASAR ABI JAMRAH
KELAS 4. RIYADUS SOLIHIN
KELAS 5-6. MISYKATUL MASABIH
KELAS 7-8. SAHIH BUKHARI,, TARMIZI, SUNAN ABI DAUD
KELAS 8. SAHIH BUKHARI, TARMIZI, SUNAN ABI DAUD SAHIH MUSLIM, SUNAN NASAIE DAN IBNU MAJAH.

TAUHID:
 
KELAS 4: SYARQAWI SYARAH HUDHUDI
KELAS 5: MISYSKATUL MASABIH KITAB IMAN

FIQH 

KELAS 1. MATAN GHAYAH
KELAS 2: FATHUL QARIB
KELAS 3: UMDATUL MASALIK
KELAS 4: IQNA’
KELAS 5: IQNA
KELAS 6: IQNA
KELAS 7: MAHALLI SYARAH MINHAJ TOLIBIN
KELAS 8: MAHALLI

TASAWWUF:

KELAS 3: PENAWAR BAGI HATI
KELAS 4: RIYADUS SALIHIN  

NAHU

KELAS 1: MATAN AJURRUMIAH
KELAS 2: MUKHTASAR SYARAH AJURRUMIAH, KAWAKIB DURRIAH
KELAS 3: QATRUN NADA
KELAS 4: IBNU AQIL SYARAH ALFIYYAH
KELAS 5: IBNU AQIL SYARAH ALFIYYAH


SEBARANG PERTANYAAN HUBUNGI NO: 019 412 4637 (US AHMAD KAMAL TAIB)